Ugrás a tartalomhoz Skip to left sidebar Skip to footer

Egyéb kategória

“Lónyay 200”

“Lónyay 200”
Kedves tuzsériak és nem tuzsériak!
2022.07.01.-én a Tuzsér Községért Közalapítvány és a Magyar Posta együttműködésének köszönhetően
megjelent a gróf Lónyay Menyhért születésének 200-ik évfordulójára tervezett Emlékbélyeg és Díszboríték.
Külön köszönet a Tuzsér Községért Közalapítványnak, és elnökének Klicsu Ferencnek, hiszen nagy előkészítő munka előzte meg a bélyeg és a boríték megjelenését.
Kiemelt figyelmet érdemel a bélyegen háttérként megjelenő tuzséri Lónyay kastély!
Köszönjük a készítők munkáját is!
Akik szeretnének vásárolni az imént említett emléktárgyakból azok a postán megtehetik.

Gróf Lónyay Menyhért születésének 200. évfordulójára emlékeztünk településünkön

„Lónyay 200”

Településünkön, a Lónyay család ősi fészkében is megemlékeztünk volt miniszterelnökünkről.
„Hogy mivé lehet egy nagybirtok, mivé formálhatja az egész vidéket, miként lehet dús áldássá, ahelyett, hogy a fejlődését megkötő átokká válna, arra Tuzsér a példa. Nem egy község ügye ez, hanem magasabb probléma,
általános nemzeti ügy. Példaadás arra, hogy a vagyonnak, miként lehet nemzeti aktivitása, a kastély miként tart szerves emberi, kulturális kapcsolatot a kunyhóval.”

„LÓNYAY 200”

200 évvel ezelőtt, 1822 január 6-án született Nagylónyai és Vásárosnaményi gróf Lónyay Menyhért, volt magyar miniszterelnök, a tuzséri nép szeretett földesura.
„Bizony imádásig tisztelte is ez a nép az ő jóságos földesurát, községben s egyházban egyaránt!”
A miniszterelnöki, és hadügyminiszteri betöltött pozíciója előtt a kiegyezés kormányának pénzügyminisztere.
„Lónyay Menyhért két gazdasági és politikai világ átmenetének nagy formátumú egyénisége volt, annak a nagy nemzedéknek a tagja, amely lerakta a polgári Magyarország alapjait”
A mai napon a születésének 200. évfordulója alkalmából, a pénzügyminiszter Úr által szervezett ünnepi megemlékezésen vettünk részt. A kis delegációval képviseltük megyénket. Felemelő érzés volt, köszönjük, hogy ott lehettünk.

Dr. Sipos Gyula Tuzsér legújabb díszpolgára

Délután  a Községháza Tulipán termében átadtuk Dr. Sipos Gyulának Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat és a település legnagyobb erkölcsi elismerését, a díszpolgári címet. Megtisztelő számomra, hogy olyan embernek adhattam át a kitüntető címet, aki munkájával, tevékenységével maradandót alkotott. Olyan embernek, akinek önzetlenségére, segítő szándékára, támogatására mindig számíthattunk és reméljük még nagyon sokáig számíthatunk! Szívből gratulálunk!

Dr. Sipos Gyula Címzetes Főorvos, háziorvos, üzemorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének tulajdonosa. 1966-ban került a községbe, a MÁV egészségügyi szolgálatába. Jelenleg is dolgozik, háziorvosi vegyes praxisban, területi ellátási kötelezettséggel. Életútja nem volt könnyű, családjával mégis mindig hű maradt Tuzsérhoz. Napjainkban is a település kedvelt és elismert személyisége. Orvosi pályája során fontosnak tartja a folyamatos szakmai fejlődést. Elkötelezettsége az orvosi pálya és a betegei iránt példaértékű.

Ars poeticája: „Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere” – „Tisztességesen élni, senkit meg nem sérteni, mindenkinek megadni a magáét.”  

Keresztény értékeket képviselő személyisége meghatározó a tuzséri közösségben, az értelmiség kiemelkedő alakja. Több mint félévszázados munkássága, példamutató élete, a helyiekkel és a betegeivel való jó kapcsolata alapján méltó Tuzsér Nagyközség legnagyobb elismerésére.

Isten éltesse nagyon sokáig Doktor Úr! Kívánunk sok boldogságot, szeretetet, erőt és jó egészséget!

 

magyar-falu-program

A tuzséri óvoda Lónyay úti telephelyének udvarfelújítása

A projekt keretében a tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha Lónyay utcai telephelyének udvarát újítottuk fel. A felújítás keretében tereprendezés, parkosítás, valamint a mozgáskultúrát fejlesztő játékok elhelyezése történt. Ezen túl beszerzésre került még egy szerszámok tárolására alkalmas mobil tároló is.

A nagyközség központját átszelő Lónyay utca déli oldalán található a beavatkozási terület. A kertépítészeti rendezés tárgyát a telephely udvarán elhelyezendő játszóeszközök telepítése képezi. Az udvaron található jelenlegi eszközök rendkívül elhasználódottak, balesetveszélyesek, a mai követelményeknek nem felelnek meg, így cseréjük indokolt. – A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti játszóudvar követelményeknek megfelelő, jelen kiírás 5. számú mellékletében szereplő eszközök és felszerelések beszerzése.