Ugrás a tartalomhoz Skip to left sidebar Skip to footer

Pályázatok

Tuzséri temetőben új urnafal építése

A tuzséri temetőben rendelkezésre álló urnafal megtelt, ezért mindenképpen szükséges új urnafal építése, amely az önkormányzat feladata. Erre a célra az önkormányzat az „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022” című MFP-ÖTIF/2022 azonosítójú projekt keretében 5.955.007 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. Az önkormányzat már rendelkezett a pályázat kiírásakor működő ravatalozó szolgáltatással. A projekt során temetői szolgáltatásbővítés ugyan nem valósul meg, azonban szolgáltatás fenntartás igen, ugyanis amennyiben az urnafal nem valósult volna meg, úgy az urnák elhelyezésére a temetőben fizikai hely hiányában nem lett volna lehetőség. A pályázat kiírásakor elhunytak ideiglenes tárolására alkalmas tároló eszközzel az önkormányzat már rendelkezik.

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat a Magyar Falu Program MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú, „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése – 2022”

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat a Magyar Falu Program MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú, „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése – 2022” című kiíráson 45.390.086 Ft vissza nem térintendő támogatást nyert el.  A projektünk célja, a pályázat 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységeknek megfelelően kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás külső és belső felújítása, korszerűsítése. A szolgálati lakás Tuzséron a Kossuth L. u. 64. szám alatt található. Az épületföldszint és tetőtér beépítésű, a földszinten orvosi rendelő működik. A szolgálati lakás a tetőtérben van kialakítva. A szolgálati lakáshoz tartoznak még a földszintes szárnyban elhelyezett garázsok és tárolók is. Az épület földszintjén található orvosi rendelő egy korábbi időpontban már felújításra került. Ez a beavatkozás nem terjedt ki a lakás belső részére, valamint a lakáshoz tartozó külsőfelületek, elemek, is csak részben lettek felújítva. Jelen pályázat során ezeknek a területeknek a felújítása a cél. A szolgálati lakáshoz tartozó lépcsőház déli, északi és keleti homlokzati falán, valamint a garázs-tárolóhomlokzati falain új teljes hőszigetelő rendszer kerül kialakításra. A homlokzati nyílászárókat a garázs-tárolóépületén teljes mértékben, a lakásban részlegesen cserélni kell. A tetőtéri ablakok mind cserélve lesznek. Az ablakok egy részére új szúnyoghálók kerülnek felszerelésre. A cserépfedést le kell szedni és törött elemeket új gyártmányazonos cseréppel ki kell cserélni. Új alátéthéjazat, ellenlécezés, lécezés készül, majd a cserépfedést vissza kell építeni. A tetőfedés felújítása során a lakás feletti szarufák közé új kőzetgyapot hőszigetelés kerül elhelyezésre. A régi eresz és lefolyócsatorna cseréjére is sort kell keríteni. Ezzel egyidőben a tetőhéjazat helyreállításával összefüggő bádogos szerkezeteket is cserélni kell (vápalemez, falszegély). A szolgálati lakáson belüli falburkolatokat le kell bontani. A többi kerámia padlóburkolatot el kell bontani. A meglévő aljzatfelületét elő kell készíteni, ki kell egyenlíteni. A levert falburkolat helyén új oldalfalvakolattal a felületet fel kell újítani. Az így előkészített aljzatokra új kerámia oldalfal és gres padlóburkolat készül.

Magyar Falu program „Kommunális eszköz beszerzése – 2021”

A Magyar Falu program „Kommunális eszköz beszerzése – 2021, MFP-KOEB/2021″ pályázati kiíráson Tuzsér Nagyközség Önkormányzata és partnere Komoró Község Önkormányzata „Kommunális eszközbeszerzés a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzatnál” című projekt kommunális feladatainak ellátásához 1 db új Hinomoto HM 475kistraktor kerül beszerzésre nyert támogatást tartozékokkal együtt. Tartozékok: STLR-140 tolólap,EFGC145 szárzúzó, SPK-750 Pótkocsi, Oldalfal magasító készlet pótkocsihoz, Rácsos oldalfal magasító készlet. Az elnyert támogatás összege: 10.768.979 Ft.

 

A projekt keretében a belterületi utak, közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását, településtisztasági szolgáltatást biztosító mulitfunkcionális gép, eszközök beszerzése történik az alábbiak szerint a.) erőgépek, munkagépek traktor); b.) ágaprító gépek; d.) települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére, alkalmas gépek, eszközök; f.) hó és síkosság-mentesítésére alkalmas gépek, eszközök. A beszerzésre kerülő Hinomoto HM 475 kistraktor és tartozékai ezen fenti

célokra egyaránt kiválóan alkalmas mind Tuzséron, mind a partnerként bevont Komoró települési önkormányzatnál, tekintettel arra, hogy ezen településeken nem állt rendelkezésre ezen céloknak megfelelő munkagép, eszköz.

 

A projekt eredményeként várhatóan jelentősen javul a települések tisztasága, télen a biztonsága és az ágaprítási(szárzúzás) feladatok is jelentősen felgyorsulnak.

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat a Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című MFP-UHK/2021 pályázat keretében

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat a Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című MFP-UHK/2021 pályázat keretében az önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás megnevezésű pályázat keretében felújította az üzemeltetésében lévő Hársfa, József Attila és Tölgyes utcák egy-egy szakaszának aszfalt útburkolatát. Az érintett szakaszok az alábbiak: Hársfa utca burkolatfelújítása a Lónyay és a Bartók Béla út közötti szakaszon József Attila utca burkolatfelújítása a Belfőcsatorna híd és a 12.sz. ingatlan közötti szakaszon Tölgyes és Nyárfás utca burkolatfelújítása a 14.sz. ingatlantól a Nyárfás utcai ív kezdetéig. Az érintett utcák felújított útburkolata az Önkormányzat kezelésében van.

Az utcák kiválasztására azért került sor, mert a szegregátum miatt itt kiemelkedően magas a forgalom, amely megfelelő infrastruktúra hiánya miatt veszélyes.

 

A projekt részletes szakmai tartalma: A tervezett útfelújítás burkolatszélessége 4,00-4,20 m között változó. A meglévő nyomvonalon található ívekben helyszínrajzi beavatkozás nem történik. Az útburkolat mentén a József Attila és a Hársfa utca esetében 75-75 cm szélességű tömörített földpadka, míg a Tölgyes és Nyárfás utcák esetében 75-75 cm szélességű mechanikailag stabilizált padka épült. A tervezett útburkolat felújítások során a kialakított közlekedésre alkalmas felület szélessége egységesen 5,50 méter. Az útpálya állapota mindhárom útszakasz esetében helyenként erősen leromlott volt, az aszfaltréteg töredezett lekopott, továbbá az alépítmény is töredezett. A beruházás során az útpálya eredeti szélességi és csatlakozó ív paraméterei kerültek helyreállításra. A burkolaterősítés mértéke 5,0 centiméter.

Tuzsér Nagyközség Önkormányzata a z MFP-ÖTIK/2021-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021

Tuzsér Nagyközség Önkormányzata a z MFP-ÖTIK/2021-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 című kiíráson 24.990.500 Ft támogatást nyert el 100 % támogatási intenzitás mellett.

Tuzsér településen egy eddig használaton kívüli, funkció nélküli önkormányzati tulajdonban álló ingatlan kerül felújításra, amelynek közösségi tér szerepet szánunk, tekintettel arra, hogy a településen található közösségi tér (Lónyay kastély) – műemlékvédelmi szempontból – nem alkalmas a nagy számú fiatalság és roma lakosság közösségi igényeinek kialakítására Jelenleg tuzséron rendelkezésre álló közösségi tér a műemléke jellege miatt (Lónyay Kastély) csak korlátozottan használható közösségi célokra, ezért egy használaton kívüli ingatlant szeretnénk közösségi térré alakítani. A projekt keretében az alábbi önállóan támogatható tevékenységek valósulnak meg: Közösségi terek külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, energetikai korszerűsítés, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, , épületgépészeti, épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztések, meglévő világítási rendszerek korszerűsítése (kizárólag technikai feltételek ) vizesblokk, szaniter berendezési tárgyak ( mosdókagyló, wc, mosogató, csapok, stb.); Építés épületen belül: A belső víz, szennyvíz, fűtés alapvezetékek elhelyezése után a két WCben, tömörített sóderágyazatra készített, alsó felső aljzatbeton réteggel, közte talajpára elleni szigeteléssel, új aljzatot kell készíteni. A volt ügyféltéri részben a szintet újaljzatbetonnal meg kell emelni. A szélfogó részben lévő rámpát ki kell egyenlíteni igazodva a többi helyiség szintjéhez. A nagyobbított nyílások felé új áthidalót kell beépíteni. A DIN méretű saroktokos ajtókat el kell helyezni. Az új külső hőszigetelt műanyag nyílászárókat be kell építeni. A nyílászárók belső tokmérete minden esetben biztosítsa a mozgáskorlátozott használatot. A belső vakolatot ki kell javítani. Új gipszkarton előtétfalak készülnek, valamint a volt irodában új gk. monolit álmennyezet kerül kiépítésre. A nem burkolt fal és mennyezet felületeket le kell festeni. A volt irodában lévő parkettát fel kell csiszolni és lakkozni kell. A többi helyiségben greslap padlóburkolat, valamint a vizes helyiségekben kerámia falburkolat készül. Az épületben új víz, szennyvíz és fűtési rendszer készül. Csövekkel, szelepekkel új berendezési tárgyakkal. A volt ügyféltérben fali klíma kerül beépítésre. Az elektromos hálózatot át kell építeni. A szerelvények, világítótesteket kicserélésre kerülnek.

Magyar Falu Program – A tuzséri óvoda Kossuth utca 72. szám alatti feladatellátási hely udvarának fejlesztése (Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2020)

Projekt címe: A tuzséri óvoda Kossuth utca 72. szám alatti feladatellátási hely udvarának fejlesztése (Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2020)

A projekt keretében a tuzséri óvoda Kossuth utca 72. szám feladatellátási hely udvarának fejlesztése történik meg. A felújítás során elsődlegesen a játszóudvar eszközparkját szeretnénk bővíteni, másodsorban a meglévő játszóudvart szeretnénk fejleszteni.

Az óvoda vezetősége a fejlesztés kapcsán elsődlegesen a játszóudvar eszközparkját szeretné bővíteni, másodsorban a meglévő játszóudvart kívánja fejleszteni. Az újonnan beszerzett eszközök az alábbiak: – BONITA ügyességi pálya SD102KS-10- BONITA kutyus rugóshinta HP-020K-10. Az óvodaudvar további fejlesztésének tárgya: -ütéscsillapító burkolat létesítése gumi burkolattal 3 db meglévő játszóeszköz alatt. 2 db meglévő hinta és 1 db csúszda alatt kívánják a meglévő folyami homok eséscsillapító burkolatot a jelen pályázat keretei között gumi eséscsillapító burkolatra cserélni.

A fenti eszközök esési tere már jelenleg is kerti szegéllyel szegett, így a munkafolyamat a gumi burkolat és alépítményének hely biztosítása és az új burkolat megépítése a műszakilag indokolt alépítménnyel.

A játszóeszközök telepítéséhez kapcsolódó egyéb körülmény: Az ügyességi pálya nagy helyigényű eszköz. A meglévő területen a terepviszonyok miatt sincs jelenleg ekkora, közel sík, összefüggő felület az eszköz elhelyezéséhez, ezért 3 db meglévő, kis helyigényű eszköz bontása és más a telken belül helyszínre történő áttelepítése révén kíván a fenntartó/építtető az új ügyességi pálya számára helyet biztosítani. Az óvoda udvaron található jelenlegi eszközök rendkívül elhasználódottak, balesetveszélyesek, a mai követelményeknek nem felelnek meg, így cseréjük indokolt.