Ugrás a tartalomhoz Skip to left sidebar Skip to footer

Hírek

Magyar Falu program „Kommunális eszköz beszerzése – 2021”

A Magyar Falu program „Kommunális eszköz beszerzése – 2021, MFP-KOEB/2021″ pályázati kiíráson Tuzsér Nagyközség Önkormányzata és partnere Komoró Község Önkormányzata „Kommunális eszközbeszerzés a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzatnál” című projekt kommunális feladatainak ellátásához 1 db új Hinomoto HM 475kistraktor kerül beszerzésre nyert támogatást tartozékokkal együtt. Tartozékok: STLR-140 tolólap,EFGC145 szárzúzó, SPK-750 Pótkocsi, Oldalfal magasító készlet pótkocsihoz, Rácsos oldalfal magasító készlet. Az elnyert támogatás összege: 10.768.979 Ft.

 

A projekt keretében a belterületi utak, közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását, településtisztasági szolgáltatást biztosító mulitfunkcionális gép, eszközök beszerzése történik az alábbiak szerint a.) erőgépek, munkagépek traktor); b.) ágaprító gépek; d.) települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére, alkalmas gépek, eszközök; f.) hó és síkosság-mentesítésére alkalmas gépek, eszközök. A beszerzésre kerülő Hinomoto HM 475 kistraktor és tartozékai ezen fenti

célokra egyaránt kiválóan alkalmas mind Tuzséron, mind a partnerként bevont Komoró települési önkormányzatnál, tekintettel arra, hogy ezen településeken nem állt rendelkezésre ezen céloknak megfelelő munkagép, eszköz.

 

A projekt eredményeként várhatóan jelentősen javul a települések tisztasága, télen a biztonsága és az ágaprítási(szárzúzás) feladatok is jelentősen felgyorsulnak.

Dr. Sipos Gyula Tuzsér legújabb díszpolgára

Délután  a Községháza Tulipán termében átadtuk Dr. Sipos Gyulának Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat és a település legnagyobb erkölcsi elismerését, a díszpolgári címet. Megtisztelő számomra, hogy olyan embernek adhattam át a kitüntető címet, aki munkájával, tevékenységével maradandót alkotott. Olyan embernek, akinek önzetlenségére, segítő szándékára, támogatására mindig számíthattunk és reméljük még nagyon sokáig számíthatunk! Szívből gratulálunk!

Dr. Sipos Gyula Címzetes Főorvos, háziorvos, üzemorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének tulajdonosa. 1966-ban került a községbe, a MÁV egészségügyi szolgálatába. Jelenleg is dolgozik, háziorvosi vegyes praxisban, területi ellátási kötelezettséggel. Életútja nem volt könnyű, családjával mégis mindig hű maradt Tuzsérhoz. Napjainkban is a település kedvelt és elismert személyisége. Orvosi pályája során fontosnak tartja a folyamatos szakmai fejlődést. Elkötelezettsége az orvosi pálya és a betegei iránt példaértékű.

Ars poeticája: „Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere” – „Tisztességesen élni, senkit meg nem sérteni, mindenkinek megadni a magáét.”  

Keresztény értékeket képviselő személyisége meghatározó a tuzséri közösségben, az értelmiség kiemelkedő alakja. Több mint félévszázados munkássága, példamutató élete, a helyiekkel és a betegeivel való jó kapcsolata alapján méltó Tuzsér Nagyközség legnagyobb elismerésére.

Isten éltesse nagyon sokáig Doktor Úr! Kívánunk sok boldogságot, szeretetet, erőt és jó egészséget!

 

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat a Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című MFP-UHK/2021 pályázat keretében

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat a Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című MFP-UHK/2021 pályázat keretében az önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás megnevezésű pályázat keretében felújította az üzemeltetésében lévő Hársfa, József Attila és Tölgyes utcák egy-egy szakaszának aszfalt útburkolatát. Az érintett szakaszok az alábbiak: Hársfa utca burkolatfelújítása a Lónyay és a Bartók Béla út közötti szakaszon József Attila utca burkolatfelújítása a Belfőcsatorna híd és a 12.sz. ingatlan közötti szakaszon Tölgyes és Nyárfás utca burkolatfelújítása a 14.sz. ingatlantól a Nyárfás utcai ív kezdetéig. Az érintett utcák felújított útburkolata az Önkormányzat kezelésében van.

Az utcák kiválasztására azért került sor, mert a szegregátum miatt itt kiemelkedően magas a forgalom, amely megfelelő infrastruktúra hiánya miatt veszélyes.

 

A projekt részletes szakmai tartalma: A tervezett útfelújítás burkolatszélessége 4,00-4,20 m között változó. A meglévő nyomvonalon található ívekben helyszínrajzi beavatkozás nem történik. Az útburkolat mentén a József Attila és a Hársfa utca esetében 75-75 cm szélességű tömörített földpadka, míg a Tölgyes és Nyárfás utcák esetében 75-75 cm szélességű mechanikailag stabilizált padka épült. A tervezett útburkolat felújítások során a kialakított közlekedésre alkalmas felület szélessége egységesen 5,50 méter. Az útpálya állapota mindhárom útszakasz esetében helyenként erősen leromlott volt, az aszfaltréteg töredezett lekopott, továbbá az alépítmény is töredezett. A beruházás során az útpálya eredeti szélességi és csatlakozó ív paraméterei kerültek helyreállításra. A burkolaterősítés mértéke 5,0 centiméter.

Belgium nagykövete Tuzsérra látogatott

Újabb megtiszteltetés érte településünket, hiszen a mai napon Tuzséron fogadhattuk Belgium nagykövetét, Siegfried Peinen urat. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Resilux Közép-Európa Kft. gyáregysége mellett, szeretett falunkban több mint 2 órát töltött nagykövet úr. Megismerhette a települést és a Lónyay Kastélyt. A delegációt Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő Úrral, a település vezetőségével, valamint Somlai Árpáddal a Resilux Közép-Európa Kft. ügyvezető igazgatójával, és Horváth Viktor gyárigazgatóval fogadtuk. A belga delegáció tagjai voltak: Siegfried Peinen nagykövet úr, Walter Holzhammer, az Antwerpeni Kikötő magyar-osztrák képviselője, Bernadette Deschepper az Antwerpeni Kikötő munkatársa, Joachim Horváth az OVZ című lap osztrák újságírója, valamint Bender Szonja, a Flamand kereskedelmi képviselet vezetője.

 

Belgium nagykövete Tuzsérra látogatott

Tuzsér Nagyközség Önkormányzata a z MFP-ÖTIK/2021-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021

Tuzsér Nagyközség Önkormányzata a z MFP-ÖTIK/2021-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 című kiíráson 24.990.500 Ft támogatást nyert el 100 % támogatási intenzitás mellett.

Tuzsér településen egy eddig használaton kívüli, funkció nélküli önkormányzati tulajdonban álló ingatlan kerül felújításra, amelynek közösségi tér szerepet szánunk, tekintettel arra, hogy a településen található közösségi tér (Lónyay kastély) – műemlékvédelmi szempontból – nem alkalmas a nagy számú fiatalság és roma lakosság közösségi igényeinek kialakítására Jelenleg tuzséron rendelkezésre álló közösségi tér a műemléke jellege miatt (Lónyay Kastély) csak korlátozottan használható közösségi célokra, ezért egy használaton kívüli ingatlant szeretnénk közösségi térré alakítani. A projekt keretében az alábbi önállóan támogatható tevékenységek valósulnak meg: Közösségi terek külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, energetikai korszerűsítés, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, , épületgépészeti, épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztések, meglévő világítási rendszerek korszerűsítése (kizárólag technikai feltételek ) vizesblokk, szaniter berendezési tárgyak ( mosdókagyló, wc, mosogató, csapok, stb.); Építés épületen belül: A belső víz, szennyvíz, fűtés alapvezetékek elhelyezése után a két WCben, tömörített sóderágyazatra készített, alsó felső aljzatbeton réteggel, közte talajpára elleni szigeteléssel, új aljzatot kell készíteni. A volt ügyféltéri részben a szintet újaljzatbetonnal meg kell emelni. A szélfogó részben lévő rámpát ki kell egyenlíteni igazodva a többi helyiség szintjéhez. A nagyobbított nyílások felé új áthidalót kell beépíteni. A DIN méretű saroktokos ajtókat el kell helyezni. Az új külső hőszigetelt műanyag nyílászárókat be kell építeni. A nyílászárók belső tokmérete minden esetben biztosítsa a mozgáskorlátozott használatot. A belső vakolatot ki kell javítani. Új gipszkarton előtétfalak készülnek, valamint a volt irodában új gk. monolit álmennyezet kerül kiépítésre. A nem burkolt fal és mennyezet felületeket le kell festeni. A volt irodában lévő parkettát fel kell csiszolni és lakkozni kell. A többi helyiségben greslap padlóburkolat, valamint a vizes helyiségekben kerámia falburkolat készül. Az épületben új víz, szennyvíz és fűtési rendszer készül. Csövekkel, szelepekkel új berendezési tárgyakkal. A volt ügyféltérben fali klíma kerül beépítésre. Az elektromos hálózatot át kell építeni. A szerelvények, világítótesteket kicserélésre kerülnek.

Magyar Falu Program – A tuzséri óvoda Kossuth utca 72. szám alatti feladatellátási hely udvarának fejlesztése (Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2020)

Projekt címe: A tuzséri óvoda Kossuth utca 72. szám alatti feladatellátási hely udvarának fejlesztése (Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2020)

A projekt keretében a tuzséri óvoda Kossuth utca 72. szám feladatellátási hely udvarának fejlesztése történik meg. A felújítás során elsődlegesen a játszóudvar eszközparkját szeretnénk bővíteni, másodsorban a meglévő játszóudvart szeretnénk fejleszteni.

Az óvoda vezetősége a fejlesztés kapcsán elsődlegesen a játszóudvar eszközparkját szeretné bővíteni, másodsorban a meglévő játszóudvart kívánja fejleszteni. Az újonnan beszerzett eszközök az alábbiak: – BONITA ügyességi pálya SD102KS-10- BONITA kutyus rugóshinta HP-020K-10. Az óvodaudvar további fejlesztésének tárgya: -ütéscsillapító burkolat létesítése gumi burkolattal 3 db meglévő játszóeszköz alatt. 2 db meglévő hinta és 1 db csúszda alatt kívánják a meglévő folyami homok eséscsillapító burkolatot a jelen pályázat keretei között gumi eséscsillapító burkolatra cserélni.

A fenti eszközök esési tere már jelenleg is kerti szegéllyel szegett, így a munkafolyamat a gumi burkolat és alépítményének hely biztosítása és az új burkolat megépítése a műszakilag indokolt alépítménnyel.

A játszóeszközök telepítéséhez kapcsolódó egyéb körülmény: Az ügyességi pálya nagy helyigényű eszköz. A meglévő területen a terepviszonyok miatt sincs jelenleg ekkora, közel sík, összefüggő felület az eszköz elhelyezéséhez, ezért 3 db meglévő, kis helyigényű eszköz bontása és más a telken belül helyszínre történő áttelepítése révén kíván a fenntartó/építtető az új ügyességi pálya számára helyet biztosítani. Az óvoda udvaron található jelenlegi eszközök rendkívül elhasználódottak, balesetveszélyesek, a mai követelményeknek nem felelnek meg, így cseréjük indokolt.

„Felelős állattartás feltételeinek megteremtése Tuzséron” pályázat – 2021.

Tuzsér Nagyközség Önkormányzata „Felelős állattartás feltételeinek megteremtése Tuzséron” címmel pályázatot nyújtott be a Felelős állattarát elősegítése – 2021 című MFP-FAE/2021 kódszámú pályázati felhívásra, amelyen összesen 1.359.763 Ft támogatást nyert el. Tuzsér településen sajnos a nagy arányú hátrányos helyzetű lakosság miatt az elmúlt években nagyon elszaporodtak mind a kis-, mind a nagytestű ebek, amelyek befogása, ivartalanítása eddig is jelentős terhet jelentett az önkormányzatnak. Jelen pályázat keretében 51 intézkedést tudunk végrehajtani.

A projekt keretében 8 db 40 kg feletti kutya és 9 db 40 kg alatti szuka kutya ivartalanítása, veszettség elleni oltása és transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölése valósul meg. Tekintettel arra, hogy a beavatkozások nem egy időben és nem a helyszínen történnek, ezért szükséges az állatok alkalmankénti szállítása is. Az igényfelmérés során igyekeztünk olyan családokat megszólaltatni, ahol jelentős problémát okoz az ebek túlszaporulata, önálló forrásból nincs pénzük a felelős állattartási feladatok finanszírozására és a célzott beavatkozással már jelentős eredményt érhetünk el az ebek túlszaporulata elleni harcunkban.

Magyar Falu Program 2020 keretében az Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása -2020.

A Magyar Falu Program 2020 keretében az Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása -2020 című, MFP-BJA/2020 kódszámú kiíráson Tuzsér a Nyárfás utcán járdaburkolat építésére 4.996.520 Ft támogatást nyert el.

Tuzsér Nagyközség Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” megnevezésű pályázat keretében a Nyárfás utcán a közlekedésbiztonság javítása és az ott élők életminőségének javítása érdekében járdaburkolat építést valósít meg.

Az érintett útszakasz és ingatlan az Önkormányzat kezelésében van. A tervezett felújítás közútterületet nem érint.

 

3827.jelű Nyírbogdány-Dombrád összekötő út 15+434-16+163 km. szelvények közötti szakaszán a  megvalósítandó járdaburkolat 525 m2 burkolatfelületre terjed ki.