Ugrás a tartalomhoz Skip to left sidebar Skip to footer

Tuzsér Nagyközség Önkormányzata Magyar Falu Program keretében 2023-ban meghirdetett Út, híd, járda építése/felújítása-2023 című MFP-UHJ/2023 kódszámú pályázat és beruházás

Tuzsér Nagyközség Önkormányzata Magyar Falu Program keretében 2023-ban meghirdetett Út, híd, járda építése/felújítása-2023 című MFP-UHJ/2023 kódszámú pályázat és beruházás keretében megvalósította a Kállay park fejlesztését. A kivitelezésért a DZB-Bau Kft. volt felelős, melyet közbeszerzési eljárás során választottak ki. A projekt fő célja egy új járdaburkolat kialakítása volt a Kállay park területén, amely a településközpontjában található, és magas gyalogos forgalmat bonyolít.

Projekt Részletei

A Kállay parkban található 754 hrsz. ingatlanon egy új járdaburkolatot alakítottak ki, amely az Ady Endre utca és a Lónyay sétány között létesít kapcsolatot. A járdaburkolat az Ady Endre utca aszfaltburkolata és a Lónyay sétány meglévő beton térkőburkolata között biztosít összeköttetést, érintve a 753 és 765 hrsz. ingatlanokat is. A projekt célja az volt, hogy a gyalogosforgalom számára kényelmes és biztonságos közlekedést biztosítson az említett két útvonal között. Az új járdaszakasz az Önkormányzat kezelésébe került.

Terület Fejlesztése és Közlekedési Hálózat Bővítése

A járdaburkolat kiépítése előtt a gyalogosok kijárt ösvényeken közlekedtek a park zöld felületén, ami nem volt megfelelő a megnövekedett gyalogos forgalom számára. Az új járdaszakasz kialakításával a park gyalogos megközelítése jelentősen javult, így növelve a település élhetőségét. A járda az Ady Endre utcához két ponton csatlakozik, a Rákóczi utca mindkét oldalán, figyelembe véve a meglévő terepadottságokat és a park növényzetét.

Közösségi és Esztétikai Szempontok

A Kállay park központi elhelyezkedése miatt magas gyalogos forgalmat bonyolít, ezért a járda

kiépítése nemcsak praktikus, hanem esztétikai szempontból is fontos a közösség számára. A parkban elhelyezett szobor kulturális és történelmi értéket képvisel, amely a járda révén könnyen megközelíthetővé vált a lakosok és látogatók számára.

Projekt Hatása

Az új járdaburkolat kialakítása hozzájárult Tuzsér településének fejlesztéséhez, növelte a közterületek használhatóságát és vonzerejét. Az infrastrukturális fejlesztés javította a gyalogos közlekedés feltételeit, elősegítette a park kulturális és szabadidős célú használatát, valamint hozzájárult a település közösségi életének gazdagításához.

Tájékoztatás és Nyilvánosság

A projekt keretében teljes mértékben betartásra kerültek a nyilvánosság biztosítási követelmények. Ennek keretében az arculati előírásoknak megfelelő tájékoztató és falutábla került kihelyezésre, valamint a település honlapján is beszámoltunk a projekt megvalósításáról. A beruházás kommunikációjában a támogatás és a Magyar Falu program mindvégig feltüntetésre került.

Projekt tevékenységei:

A pályázati dokumentáció összeállítását dr. Szabó Adrienn ev. végezte. A projekt alapját a KUNDR-Plan Bt. tervei és műszaki dokumentációi biztosították. Az építési beruházás kivitelezője közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra. A közbeszerzési eljárást a Best Offer Közbeszerzési Szolgáltató Kft folytatta le, felelős akkreditált közbeszerzési szakértő dr. Kovács Krisztina. A közbeszerzés során kiválasztott kivitelező a DZD-Bau Kft. valósította meg az építési munkálatokat. A projekt keretében műszaki ellenőrzés és a nyilvánosság biztosítása megvalósult, azonban ezek költsége a pályázat terhére nem került betervezésre és elszámolásra.

A beruházás 2023.07.15-én kezdődött és a tervezettnél több mint fél évvel hamarabb2024.04.02-án befejeződött.

Összességében a projekt sikeresen megvalósult, és jelentős pozitív hatással van Tuzsér Nagyközség lakosaira és látogatóira, biztosítva a kényelmesebb, biztonságosabb és esztétikusabb közlekedést és pihenést a Kállay parkban.