Ugrás a tartalomhoz Skip to left sidebar Skip to footer

Pályázatok

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat a Magyar Falu Program MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú, „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése – 2022”

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat a Magyar Falu Program MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú, „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése – 2022” című kiíráson 45.390.086 Ft vissza nem térintendő támogatást nyert el.  A projektünk célja, a pályázat 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységeknek megfelelően kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás külső és belső felújítása, korszerűsítése. A szolgálati lakás Tuzséron a Kossuth L. u. 64. szám alatt található. Az épületföldszint és tetőtér beépítésű, a földszinten orvosi rendelő működik. A szolgálati lakás a tetőtérben van kialakítva. A szolgálati lakáshoz tartoznak még a földszintes szárnyban elhelyezett garázsok és tárolók is. Az épület földszintjén található orvosi rendelő egy korábbi időpontban már felújításra került. Ez a beavatkozás nem terjedt ki a lakás belső részére, valamint a lakáshoz tartozó külsőfelületek, elemek, is csak részben lettek felújítva. Jelen pályázat során ezeknek a területeknek a felújítása a cél. A szolgálati lakáshoz tartozó lépcsőház déli, északi és keleti homlokzati falán, valamint a garázs-tárolóhomlokzati falain új teljes hőszigetelő rendszer kerül kialakításra. A homlokzati nyílászárókat a garázs-tárolóépületén teljes mértékben, a lakásban részlegesen cserélni kell. A tetőtéri ablakok mind cserélve lesznek. Az ablakok egy részére új szúnyoghálók kerülnek felszerelésre. A cserépfedést le kell szedni és törött elemeket új gyártmányazonos cseréppel ki kell cserélni. Új alátéthéjazat, ellenlécezés, lécezés készül, majd a cserépfedést vissza kell építeni. A tetőfedés felújítása során a lakás feletti szarufák közé új kőzetgyapot hőszigetelés kerül elhelyezésre. A régi eresz és lefolyócsatorna cseréjére is sort kell keríteni. Ezzel egyidőben a tetőhéjazat helyreállításával összefüggő bádogos szerkezeteket is cserélni kell (vápalemez, falszegély). A szolgálati lakáson belüli falburkolatokat le kell bontani. A többi kerámia padlóburkolatot el kell bontani. A meglévő aljzatfelületét elő kell készíteni, ki kell egyenlíteni. A levert falburkolat helyén új oldalfalvakolattal a felületet fel kell újítani. Az így előkészített aljzatokra új kerámia oldalfal és gres padlóburkolat készül.

Magyar Falu program „Kommunális eszköz beszerzése – 2021”

A Magyar Falu program „Kommunális eszköz beszerzése – 2021, MFP-KOEB/2021″ pályázati kiíráson Tuzsér Nagyközség Önkormányzata és partnere Komoró Község Önkormányzata „Kommunális eszközbeszerzés a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzatnál” című projekt kommunális feladatainak ellátásához 1 db új Hinomoto HM 475kistraktor kerül beszerzésre nyert támogatást tartozékokkal együtt. Tartozékok: STLR-140 tolólap,EFGC145 szárzúzó, SPK-750 Pótkocsi, Oldalfal magasító készlet pótkocsihoz, Rácsos oldalfal magasító készlet. Az elnyert támogatás összege: 10.768.979 Ft.

 

A projekt keretében a belterületi utak, közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását, településtisztasági szolgáltatást biztosító mulitfunkcionális gép, eszközök beszerzése történik az alábbiak szerint a.) erőgépek, munkagépek traktor); b.) ágaprító gépek; d.) települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére, alkalmas gépek, eszközök; f.) hó és síkosság-mentesítésére alkalmas gépek, eszközök. A beszerzésre kerülő Hinomoto HM 475 kistraktor és tartozékai ezen fenti

célokra egyaránt kiválóan alkalmas mind Tuzséron, mind a partnerként bevont Komoró települési önkormányzatnál, tekintettel arra, hogy ezen településeken nem állt rendelkezésre ezen céloknak megfelelő munkagép, eszköz.

 

A projekt eredményeként várhatóan jelentősen javul a települések tisztasága, télen a biztonsága és az ágaprítási(szárzúzás) feladatok is jelentősen felgyorsulnak.

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat a Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című MFP-UHK/2021 pályázat keretében

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat a Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című MFP-UHK/2021 pályázat keretében az önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás megnevezésű pályázat keretében felújította az üzemeltetésében lévő Hársfa, József Attila és Tölgyes utcák egy-egy szakaszának aszfalt útburkolatát. Az érintett szakaszok az alábbiak: Hársfa utca burkolatfelújítása a Lónyay és a Bartók Béla út közötti szakaszon József Attila utca burkolatfelújítása a Belfőcsatorna híd és a 12.sz. ingatlan közötti szakaszon Tölgyes és Nyárfás utca burkolatfelújítása a 14.sz. ingatlantól a Nyárfás utcai ív kezdetéig. Az érintett utcák felújított útburkolata az Önkormányzat kezelésében van.

Az utcák kiválasztására azért került sor, mert a szegregátum miatt itt kiemelkedően magas a forgalom, amely megfelelő infrastruktúra hiánya miatt veszélyes.

 

A projekt részletes szakmai tartalma: A tervezett útfelújítás burkolatszélessége 4,00-4,20 m között változó. A meglévő nyomvonalon található ívekben helyszínrajzi beavatkozás nem történik. Az útburkolat mentén a József Attila és a Hársfa utca esetében 75-75 cm szélességű tömörített földpadka, míg a Tölgyes és Nyárfás utcák esetében 75-75 cm szélességű mechanikailag stabilizált padka épült. A tervezett útburkolat felújítások során a kialakított közlekedésre alkalmas felület szélessége egységesen 5,50 méter. Az útpálya állapota mindhárom útszakasz esetében helyenként erősen leromlott volt, az aszfaltréteg töredezett lekopott, továbbá az alépítmény is töredezett. A beruházás során az útpálya eredeti szélességi és csatlakozó ív paraméterei kerültek helyreállításra. A burkolaterősítés mértéke 5,0 centiméter.

Magyar Falu Program – A tuzséri óvoda Kossuth utca 72. szám alatti feladatellátási hely udvarának fejlesztése (Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2020)

Projekt címe: A tuzséri óvoda Kossuth utca 72. szám alatti feladatellátási hely udvarának fejlesztése (Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2020)

A projekt keretében a tuzséri óvoda Kossuth utca 72. szám feladatellátási hely udvarának fejlesztése történik meg. A felújítás során elsődlegesen a játszóudvar eszközparkját szeretnénk bővíteni, másodsorban a meglévő játszóudvart szeretnénk fejleszteni.

Az óvoda vezetősége a fejlesztés kapcsán elsődlegesen a játszóudvar eszközparkját szeretné bővíteni, másodsorban a meglévő játszóudvart kívánja fejleszteni. Az újonnan beszerzett eszközök az alábbiak: – BONITA ügyességi pálya SD102KS-10- BONITA kutyus rugóshinta HP-020K-10. Az óvodaudvar további fejlesztésének tárgya: -ütéscsillapító burkolat létesítése gumi burkolattal 3 db meglévő játszóeszköz alatt. 2 db meglévő hinta és 1 db csúszda alatt kívánják a meglévő folyami homok eséscsillapító burkolatot a jelen pályázat keretei között gumi eséscsillapító burkolatra cserélni.

A fenti eszközök esési tere már jelenleg is kerti szegéllyel szegett, így a munkafolyamat a gumi burkolat és alépítményének hely biztosítása és az új burkolat megépítése a műszakilag indokolt alépítménnyel.

A játszóeszközök telepítéséhez kapcsolódó egyéb körülmény: Az ügyességi pálya nagy helyigényű eszköz. A meglévő területen a terepviszonyok miatt sincs jelenleg ekkora, közel sík, összefüggő felület az eszköz elhelyezéséhez, ezért 3 db meglévő, kis helyigényű eszköz bontása és más a telken belül helyszínre történő áttelepítése révén kíván a fenntartó/építtető az új ügyességi pálya számára helyet biztosítani. Az óvoda udvaron található jelenlegi eszközök rendkívül elhasználódottak, balesetveszélyesek, a mai követelményeknek nem felelnek meg, így cseréjük indokolt.

„Felelős állattartás feltételeinek megteremtése Tuzséron” pályázat – 2021.

Tuzsér Nagyközség Önkormányzata „Felelős állattartás feltételeinek megteremtése Tuzséron” címmel pályázatot nyújtott be a Felelős állattarát elősegítése – 2021 című MFP-FAE/2021 kódszámú pályázati felhívásra, amelyen összesen 1.359.763 Ft támogatást nyert el. Tuzsér településen sajnos a nagy arányú hátrányos helyzetű lakosság miatt az elmúlt években nagyon elszaporodtak mind a kis-, mind a nagytestű ebek, amelyek befogása, ivartalanítása eddig is jelentős terhet jelentett az önkormányzatnak. Jelen pályázat keretében 51 intézkedést tudunk végrehajtani.

A projekt keretében 8 db 40 kg feletti kutya és 9 db 40 kg alatti szuka kutya ivartalanítása, veszettség elleni oltása és transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölése valósul meg. Tekintettel arra, hogy a beavatkozások nem egy időben és nem a helyszínen történnek, ezért szükséges az állatok alkalmankénti szállítása is. Az igényfelmérés során igyekeztünk olyan családokat megszólaltatni, ahol jelentős problémát okoz az ebek túlszaporulata, önálló forrásból nincs pénzük a felelős állattartási feladatok finanszírozására és a célzott beavatkozással már jelentős eredményt érhetünk el az ebek túlszaporulata elleni harcunkban.

Magyar Falu Program 2020 keretében az Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása -2020.

A Magyar Falu Program 2020 keretében az Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása -2020 című, MFP-BJA/2020 kódszámú kiíráson Tuzsér a Nyárfás utcán járdaburkolat építésére 4.996.520 Ft támogatást nyert el.

Tuzsér Nagyközség Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” megnevezésű pályázat keretében a Nyárfás utcán a közlekedésbiztonság javítása és az ott élők életminőségének javítása érdekében járdaburkolat építést valósít meg.

Az érintett útszakasz és ingatlan az Önkormányzat kezelésében van. A tervezett felújítás közútterületet nem érint.

 

3827.jelű Nyírbogdány-Dombrád összekötő út 15+434-16+163 km. szelvények közötti szakaszán a  megvalósítandó járdaburkolat 525 m2 burkolatfelületre terjed ki.

Befejeződött a Tuzséri Lónyai Pálma napközi otthonos óvoda telephely óvódájának a bővítése és felújítása Tuzséron – Sajtóközlemény2020 | 07 | 13.

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4623 TUZSÉR, KOSSUTH U. 70.

 

BEFEJEZŐDÖTT A TUZSÉRI LÓNYAI PÁLMA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA TELEPHELY ÓVÓDÁJÁNAK A BŐVÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA TUZSÉRON – SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

A PROJEKT CÉLJA AZ ÓVÓDÁS KORÚ GYERMEKEKET FOGADÓ    ÓVODAI INTÉZMÉNY MEGFELELJEN A MINŐSÉGI IGÉNYEKNEK, VALAMINT A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK.

 

A TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00037 keretében megvalósult projekt fő célja a jelenleg fennálló problémák kiküszöbölése azzal, hogy a hiányzó de kötelezően előírt helyiségek – a tornaszoba sportszertárral, a logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba, óvodapszichológusi helyiség, felnőtt öltöző, felnőtt mosdó, felnőtt zuhanyzó, felnőtt étkező, karbantartó műhely – kialakításra kerülnek, biztosítva ez által a minőségi nevelés feltételeit.

 

Az épület bővítése, felújítása, akadálymentesítése biztosítja a jogszabályi feltételeknek való megfelelést, s ez által hosszú távú működtetést. Az intézmény fejlesztésének előkészítése során kiemelt hangsúlyt kapott az energiahatékonysági szempont figyelembe vétele, amely az építkezés során, illetve a napelemek telepítésével valósult meg, amely hozzájárul a fenntartási költségek csökkentéséhez is.

 

 

A beruházás befejezése 2020 III.negyedév.

Megvalósult a tuzséri Helyi Termelői Piac Létesítése

 

 

 

 

2020.05.04.

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat

4623 Tuzsér, Kossuth u. 70.

 

Megvalósult a Tuzséri Helyi termelői piac létesítése

TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00010

 

A Tuzséri helyi termelői piac kialakítása olyan fejlesztési elemeket foglalt magában, melynek fő célja a gazdaságfejlesztési intézkedéseken keresztül megvalósuló munkahelyteremtés. A helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének fejlesztésével, egy olyan termelői piac került kialakításra, amely helyi alapanyagokra, mezőgazdasági termékekre alapoz és a helyi termelők és termékek preferálását eredményezi. A fejlesztés által javult a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve munkahelyteremtést eredményezhet, és hozzájárul a település gazdasági életének élénkítéséhez, az együttműködések erősítéséhez.

A projekt keretében megvalósult tevékenység egy 155 m2 nettó alapterületű fedett piac létesítése szociális bolt kialakításával, valamint a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel (vizesblokk, takarítóeszköz tároló és iroda), zöldfelület parkosítása, parkolóhelyek (akadálymentes parkolóval) létesítése, elárusító asztalok és egyéb kíséretékű eszközök beszerzése. A létesítmény minden tekintetben az akadálymentesítés szempontjait figyelembe véve került kialakításra.  Az épület fedett részére lettek tervezve az árusító asztalok elhelyezése (8 db). A parkosított, zöldfelület nagysága: 96 m2. A létesítmény teljesen közművesített, a közmű csatlakozások a meglévő hálózatról biztosítottak.

 

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 62,77 millió forint európai uniós támogatás segítségével

 

A projektről bővebb információt a www.tuzser.hu oldalon olvashatnak.