Tuzsér címer

  • Komplex telep-program projektnyitó rendezvény

Írta: Root Adminisztrátor Ekkor: 2014-10-30 20:36

Ferkovics Tibor polgármester beszéde

Tisztelt meghívott Vendégeink! Kedves tuzsériak!

Szeretettel köszöntök én is minden jelenlévőt a „Felzárkóztatás és komplex humán szolgáltatás hozzáférés fejlesztése Tuzséron” című projektünk nyitórendezvényén.

Ünnep ez a mai nap is nagyközségünk életében! Tuzsér történetében nem ritkák az ehhez hasonló események, hiszen a település vezetése szakértők bevonásával folyamatosan keresi az uniós források nyújtotta lehetőségeket, hogy Tuzsér fejlődése biztosított legyen. Ebbe a fejlesztési sorba illeszkedik a TÁMOP komplex telep-program, mely a roma telepen élők helyzetének közvetlen javítását tűzte ki célul.

Sokunk számára ismertek ma már ezek a mozaikszavak: TIOP, TÁMOP és még sorolhatnám – pedig eleinte igen nehéz volt magukat a kifejezéseket is megszokni, saját szintünkre lebontani a bennük lévő hasznos tartalmat. Ezek a programok az Európai Unió és a kormány segítségével megvalósuló hosszú távú projektek konkrét stratégiai célkitűzéseket tartalmaznak. Ezek azok a források, amelyek a mai magyar települések, esélyegyenlőségi, fejlesztést támogató programok számára amolyan gyorssegélyt jelentenek. TÁMOP: a Társadalmi Megújulás Operatív Programja. Megújulás! Tuzsér újra megújul! A megújulás – ahogy azt én képzelem – azt jelenti, hogy gazdagodunk, mind jobban magunkra találunk. Egy folyamat során mi magunk formájuk alkotó módon életünket, megtöltjük tartalommal, és így adunk értelmet neki.

Engedjék meg, hogy egy új-zélandi írónő szavait idézem:
“Ha kételkednél az élet erejében és a megújulás hatalmában, csupán figyelj az óriási kőtömb észrevehetetlenül piciny résén áttörő fűszál csodájára.

Kívánom, hogy a projektbe bevont Tölgyes utca lakói, - mint az idézetben szereplő fűszál, - törjenek ki, lássák meg, és pozítivan éljék át a projekt nyújtotta lehetőségeket. Bízom benne, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy szorgos munkával, segítséggel, kitartással és némi szerencsével el lehet jutni olyan körülmények közé, amelyek az élethelyzet valós változását hozzák magukkal.

Tudjuk, és soha nem akartuk véka alá rejteni, hogy van Tuzsér Nagyközségnek leszakadt területe, erre kerestük és találtuk meg a megoldást, amikor a képviselőtestület 2012. október 12-én elhatározta, hogy pályázatot nyújt be a roma telepen élők felzárkóztatása érdekében. A tuzséri komlpex telep-program célzottan a Tülgyes utca családjainak segít, de bárki igénybe veheti a szakmai csapat által kínált lehetőségeket. Több, mint 146 millió forint áll az önkormányzat és konzorciumi parnerei rendelkezésére, hogy a szociális és anyagi gondokkal küzdő személyeknek és családoknak olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyek segítik életüket.

Konzorciumi együttműködési megállapodás született a pályázat benyújtásához 2012. év őszén. Konzorciumi partnereink, a Türr István Képző és Kutató Intézet; az Utolsó Szalmaszál Alapítvány; a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió. A programban együttműködő partnerünk még az Országos Roma Önkormányzat is, megyei elnökén keresztül. A benyújtott pályázatot 2012. október 30-án, akkor elutasították. Az elutasítást az önkormányzatunk nem tudta elfogadni, így kifogással éltünk, és a helytadó döntésről szóló tájékoztatással egyidejüleg a pályázat 2012. december végén visszakerült az értékelő folyamatba. Ezt követően örömmel fogadtuk a tájékoztatást, hogy 2013. január 22.-ei nappal a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0067 azonosító számú pályázatunkat befogadták és tartalmi ellenőrzésre bocsátották. Ez év elején, 2014. február 5-én pedig megérkezett az értesítés a döntésről, miszerint pályázatunk tartaléklistáról, egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesül. A projekt időtartama a tartaléklistáról történő támogatás miatt 2014. március 1.-től - 2015. november 30-ig, 21 hónapra változott. A programot a település annak ellenére elindította, hogy a nyertes pályázatról történő értesítés óta a szerződéskötés még várat magára a közreműködő szervezet változása miatt.

Kedves Barátaim!

“Aki harcol, veszíthet. Aki nem harcol, már vesztett is”…..mondta Brecht. Mi harcolunk, hogy a családok apraja-nagyján tudjunk segíteni, és tudjuk, hogy a roma családok szemléletformálásában, életvezetésük segítésében kulcsszerepet játszik a Komplex Telepprogram. A közel kétéves projekt egy közös vállalkozás, ahol a konzorciumi partnereken kivül egy kiváló - szociális munkásokból, szakmai vezetőből, programszervezőből, pénzügyi vezetőből, ügyvédből, menedzserből, helyi szakemberekből álló csapat dolgozik együtt a sikerért.

Az ország területén már számos ehhez hasonló mintaprojekt valósult meg a szegregált területen élők felzárkóztatás érdekében. Mi nem szeretjük ezt a “szegregált” kifejezést. Mi azt szeretjük, azt szeretnénk, ha a kialakított Csillagpont épülete, a képzések, a családi és közösségi programok, a tanácsadások segítenének megoldani krízishelyzeteket, a résztvevők szakmát tanuljanak, a képzésekből új információkhoz jussanak; lelki, egészségügyi és szociális tanácsadásokon vegyenek részt. A szakmai programok és az összejövetelek helyszínéül a Béke utca sarkán kialakításra kerülő Csillagpont fog helyt adni. Az ingatlan 16 millió forintból újul meg a nyári hónapokban, ahol mosókonyha és fürdőszoba is kialakításra kerül. Mindezek komplexen szolgálják a kijelölt célokat!

Kedves Vendégeink!

Engedjék meg, hogy kicsit részletesebben említsem meg a program elemeit, hogy miért is helytálló a Közösségi Beavatkozási Tervben megfogalmazottak. Mintegy 1000 fő él Tuzsér településén a Tölgyes, Nyárfás, Diófás utcák által lehatárolt roma telepen. A projekt forrásait figyelembe véve a Tölgyes utca az a szűkebb terület, ahol mélyszegénységben élő emberek segítését tűztük ki célul. A „romák telepjellege” csökkenjen, a roma és nem-roma lakosság közötti párbeszéd erősödjön. A mélyszegénység jelenlegi szintje javuljon, motiváltabbak legyenek az ott élők. A telep jelenlegi alacsony ellátottságát a közszolgáltatások, egészségügyi ellátások területén is javítani kell szakemberek bevonásával. A roma fiatalok körében elengedhetetlen az iskolai oktatás mellett a konkrét fejlesztő jellegű programok szervezése és lebonyolítása. Ezen részcélok megvalósítása érdekében kialakítjuk a Csillag-Cserhaj szolgáltató központot és a Csillagpontot. Az előző az önkormányzat tulajdonában van, a második pedig a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió tulajdona. Mindkét ingatlanról elmondható, hogy jelenleg is közösségi célokat szolgálnak, azonban leromlott állapotuk miatt kisebb nagyobb felújításra szorulnak. Nem kell nagy szavakat keresnünk arra, hogy megindokoljuk a projekt szükségességét: meggyőződéssel állítom, hogy a fejlődés kerékkötőjévé válhat az egész faluközösség számára, ha a roma telep családjainak helyzete tovább romlana. Esélyt kapott a roma lakosság, ehhez azonban komoly összefogásra van szükség mindannyiunk részéről. Az bizonyos, hogy radikális megoldást nem képzelhetünk el helyzetük megváltoztatásában, de az uniós források bevonása már a közeljövőben nagyobb, pozítivabb változást fog eredményezni, mint korábban bármelyik erőfeszítésünk. A programban közvetlenül részt vesz 164 fő. Ebből a létszámból 100 főre vonatkozóan készül egyéni fejlesztési terv. Programok: gyerekház program, tanoda program, ifjúságfejlesztés, OKJ-s képzések, nem OKJ-s képzések, tréningek. A Csillagpont elnevezés már ismerős a helyieknek is, mint ahogy azt már említettem. Lehetőség lesz mosási és tisztálkodási lehetőségekre a felújított Béke utcai épületben. Képzési helyszínre, gyermekprogramok megvalósítására kiváló helyszín, ahol szakemberek, szociális munkások mindennapi jelenléte nyújt majd segítséget. A működtetés a projekt idején és azt követően is meglesz. A szociális, gyermekjóléti szolgáltatások jegyében a családok tagjai: - családórákon; tuzséri családi napokon; ifjúsági közösségfejlesztésen; az élet minden területét lefedő tréningeken; kulturális és sport rendezvényeken vehetnek részt. Engedjék meg, hogy beszédes kulcsszavakat említsek a teljesség igénye nélkül, melyeket tartalommal töltünk fel a programok kapcsán: önismeret, családalapítás, konfliktuskezelés, gyermeknevelés, adósságkezelés, gyermeki jogok, szülői kötelezettségek, nevelési módszerek, átgondolt családtervezés, felvilágosítás a szexualitásról, egészségügyi szűrések, sportolás fontossága, sajátos nevelésű gyermekek szülőinek tájékoztatása, egymásra figyelés, kézműves foglalkozások, drogprevenció, életvezetés kérdései, stresszkezelés, álláskeresés fortélyai. Oktatás-nevelési szolgáltatások a Gyerekház és a Tanoda program keretein belül teljesedhet ki, ahol a legapróbb gyermekektől az általános iskolásokig, rendszeres foglalkozásokon vehetnek részt, ahol együtt tanul a gyermek szüleivel, testvéreivel a felkészítő foglalkozásokon. A pedagógusok, fejlesztő szakemberek munkáját tárgyak, játékok, eszközök segítik majd, hogy még színesebb körülmények között folyjanak a képzések.

Az egészségügyi programok megvalósításában szervezett programjaink felölelnek az egészségtudatos magatartás kialakításától, az egészséges táplálkozáson, a csecsemőgondozáson keresztül a lelki egészség védelemig minden területet. Az egészségnapok programjai a lakosság minden korosztályát érintik, a kisgyerekektől az idős lakosságig. Az OKJ-s képzéseket a Türr István Képző és Kutató Intézet tartja majd. Szakmunkásnak tanulhatnak. A tréningek, hagyományőrző, nyelvi kultúra, illetve háztartásvezetési ismeretek előadásai szervezésébe aktívan bekapcsolódik az Utolsó Szalmaszál Alapítvány is. Az önkormányzati tulajdonú Lónyay Kastély Csillag-Cserhaj Központként történő kialakítása folyamán, a képzésen résztvevőket bevonjuk a megvalósításba, mivel a létrejövő központ kisebb belső felújításra szorul, így az elméleti oktatáson elhangzottakat a gyakorlatban itt tudják majd először kamatoztatni.

Bízunk abban, hogy a lakosság egy részének esélyt adva megpróbáljon a mélyszegénységből a munka révén kitörni, mely hatással lesz az egész településképre. A gyermekeket érintő fejlesztő programok az iskolai oktatásban is éreztetni fogja hatását. A megvalósítás során folyamatos együttműködést tartunk fenn a helyi orvosokkal, a védőnőkkel, továbbá a helyi oktatási intézménnyekkel is. A helyi romáktól pedig azt kérem, hogy „Jöjjenek és keressék ezt a helyet”, mert ez az intézmény és a közel két éves szakmai program fontos lépés afelé, hogy megtalálhassák jövőjüket. Ezúton szeretném előre megköszönni mindazoknak a segítségét, akik részt vesznek ebben a nem kis munkában.

Mindehez kívánok erőt, egészséget és kitartást!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!!

Tuzsér, 2014. május 20.