Tuzsér címer

  • Tuzsér Nagyközség bemutatása

Révész Éva: Fejezetek Tuzsér község történetéből és néprajzából című szakdolgozatának szószerinti másolata, a szerző beleegyezésével.

1. A község bemutatása

Tuzsér község Magyarország Alföldjén, a Nyírségben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északkeleti részén található.

A község szomszédos falvai északon Tiszabezdéd, délen Komoró, keleten Mándok, nyugaton pedig a Tisza folyó és a folyó túlsó partján fekvő Zemplénagárd. A fővárostól 365 km, a megyeszékhelytől, Nyíregyházától 65 km, az ország keleti kapujától, Záhonytól ill. a magyar-ukrán határtól mindössze 10 km választja el.

Hazánk jelenlegi határainak kialakulása következtében közvetlen határmenti településsé vált a község. A fővárossal és az ország többi részével a 4-es főút és a vasútvonal köti össze a falut. A Budapesttől Záhonyig húzódó közlekedési főútvonalba Tuzsér is beletartozik. A Tiszán működő komp biztosítja a kapcsolatot Bodrogközzel. Határa szabálytalan formát követ, főleg déli irányban hosszan elnyúlik. Déli részén helyezkedik el az Újfalu, keleti részén, Tuzsér és Mándok között pedig a Kálonga-tanya, mely szintén a községhez tartozik.

A község fő utcája a Kossuth út, melyen még sok népi lakóház található. Van két orvosi és fogorvosi rendelője, gyógyszertára, faluháza, három óvodája, könyvtára és három iskolaépülete.

Itt található a Tiszántúl egyetlen barokk műemlék kastélya: a volt Lónyay-kastély. Református templomai is barokk eredetű, műemlék jellegű.1

Lakóinak száma 3370, közülük 2000 ember még ma is foglalkozik gazdálkodással. 1100 hektár földjéből 300 hektár gyümölcsös, főként alma – mely vidékünket világhírűvé tette -, kisebb területen szőlő. A többi terület szántó, erdő ill. gyep.

A lakosságnak munkalehetőséget kínál a község külterületén lévő ipari üzemek sora: ERDÉRT Tuzsér, TAURUS Gumiipari Vállalat, MÁV RT személyi és áruforgalmi egységei.