Tuzsér címer


  • Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

Támogatásban részesült Tuzsér Nagyközségi Önkormányzatnak a Közös Önkormányzati Hivatal ASP-hez történő csatlakozásának infrastrukturális és szakmai feltételeinek kialakítására vonatkozó támogatási kérelme, amelynek főbb adatai a következők:

Kedvezményezett neve:

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat

A projekt címe:

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP

KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

A projekt azonosító száma:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00320

A szerződött támogatás összege:

6 996 366 Ft

A támogatás formája:

vissza nem térítendő

A támogatás mértéke:

100%

A projekt tervezett befejezése:

2018.06.30.

A támogató megnevezése:

Európai Unió és Magyarország Kormánya

A fejlesztés tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal ASP-hez történő csatlakozásának infrastrukturális és szakmai, szabályozási feltételei kerülnek kialakításra.

A fejlesztés keretében az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:

  1. Eszközbeszerzés: az ASP rendszerhez történő sikeres csatlakozás és üzemeltetés feltétele a korszerű infrastrukturális háttér megteremtése, amelynek keretében laptopok, kártyaolvasók, valamint egyéb informatikai eszközök beszerzését tervezzük.
  2. Szabályozási keretek kialakítása:
  • Módosításra kerül az Iratkezelési Szabályzat, valamint kialakításra kerül az IT Biztonsági Szabályzat, és elvégzésre kerülnek a felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés) feladatok.
  • Megtörténik az elektronikus ügyintézési szolgáltatás feltételeinek megteremtése a helyi iparűzési adó vonatkozásában, a kapcsolódó szabályozási és egyéb feladatokkal (kitöltési útmutató közzététele, bevalláskitöltő rendszer ismertetése, stb.) együtt.
  1. Adattisztítás, migráció és tesztelés:
  • Megtörténik az egyes szakrendszerek adatállományának tisztítása, migrálása, adatbetöltése az új rendszerbe.
  • A keret- és szakrendszeri csatlakozás sikerességét éles tesztelések útján vizsgáljuk.
  1. Dolgozók képzése: az önkormányzati dolgozó számára biztosítjuk a projekt keretében az ASP rendszer működtetésével, használatával kapcsolatos képzéseken való részvételt.